Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare a sistemului de transport si distributie a energiei termice in municipiul Suceava ? PT Obcini 4 si PT Zamca 4 ? instalatii interioare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
106.318 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC AQUATERM SRL + SC HIDROTERM SA + SC FLORCONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 105639/12.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala:  B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720224, Romania, Punct(e) de contact:  Luminita Chiru, Tel. 0230-212696, interior 167, Email:  [email protected], Fax:  0230-520593
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare a sistemului de transport si distributie a energiei termice in municipiul Suceava ? PT Obcini 4 si PT Zamca 4 ? instalatii interioare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Punctele termice Obcini 4 si Zamca 4
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
negocierea lucrarilor suplimentare la contractul de?Reabilitare a sistemului de transport si distributie a energiei termice in municipiul Suceava ? PT Obcini 4 si PT Zamca 4 ? instalatii interioare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45259300-0 - Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
106, 318.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9804 Denumirea: Reabilitare a sistemului de transport si distributie a energiei termice in municipiul Suceava ? PT O
V.1) Data atribuirii contractului 3/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC AQUATERM SRL+ SC HIDROTERM SA + SC FLORCONSTRUCT SRL
Adresa postala:  str. I.C. Bratianu nr. 35, ,Localitatea:  Botosani, Cod postal:  720070, Romania, Tel. 0231.511.585, Fax:  0231.511.518
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 106324.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106318.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul initial nr. 35421 / 16.11.2010 - Reabilitarea sistemului de transport si distributie a energiei termice in municipiul Suceava ? PT Obcini 4 si PT Zamca 4 ? instalatii interioare, a fost atribuit in urma procedurii de cerere de oferta (invitatie de participare nr. 268842 / 13.10.2010 si anunt de atribuire nr. 123421 / 06.12.2010)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava - Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea:  Suceavva, Cod postal:  720041, Romania, Tel. 0230.214.948, Fax:  0230.524.021
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Suceava - Serviciul Contencios, Administrrativ si Juridic
Adresa postala:  B-dul 1 Mai nr. 5A, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720224, Romania, Tel. 0230.212696, Fax:  0230.520593
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2011 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer