Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare camin studentesc nr.5 - lucrari neprevazute


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.850 RON

Castigatorul Licitatiei: SILVA CONSTRUCTION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47398/11.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie
Adresa postala: Str. Gheorghe Marinescu nr.38, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540139, Romania, Punct(e) de contact: Leb Annamaria, Tel.0265213533, In atentia: Serviciului Aprovizionare, Email: [email protected], Fax: 0265211944, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare camin studentesc nr.5 - lucrari neprevazute
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Universitatea de Medicina si Farmacie Tg. Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 38
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare camin studentesc nr.5 - lucrari neprevazute
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 850RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
85%
Descriere:
2.
Durata de executie
5%
Descriere:
3.
Durata de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11068 Denumirea: Reabilitare camin studentesc nr.5 - lucrari neprevazute
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SILVA CONSTRUCTION S.R.L.
Adresa postala: STR. MURESULUI, NR. 6, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540252, Romania, Tel.0265 312512, Email: [email protected], Fax: 0265 312513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Str.Justitiei , nr.1, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540136, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M.F. Tg. Mures - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu nr. 38, Localitatea: Targu-Mures, Cod postal: 540139, Romania, Tel.0265/213533, Email: [email protected], Fax: 0265/211944
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2008 08:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer