Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE CAPTARE GROPENI SI STATIE NOUA TRATARE, STATII POMPARE APA BRUTA SI POTABILA, CONDUCTE PRINCIPALE APA BRUTA SI POTABILA ? SISTEM REGIONAL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
56.561.740 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA S.C.ARCON AG S.A. & S.C. TANCRAD S.R.L. cu S.C.ARCON AG S.R.L.-Lider Asociere
Anunt de atribuire numarul 114001/18.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137489
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Punct(e) de contact: +40 239692969, Tel. +40 239692900, In atentia: Dl. Mihail Chirita- Director General, Email: [email protected], Fax: +40 239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE CAPTARE GROPENI SI STATIE NOUA TRATARE, STATIIPOMPARE APA BRUTA SI POTABILA, CONDUCTE PRINCIPALE APA BRUTA SI POTABILA ? SISTEM REGIONAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE CAPTARE GROPENI (STATIE POMPARE APA BRUTA) SI STATIE NOUA TRATARE GROPENI, STATII NOI PENTRU POMPARE APA POTABILA, REABILITARE STATIE POMPARE APA POTABILA, REABILITARE CONDUCTE PRINCIPALE APA BRUTA SI POTABILA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
56, 561, 740RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
P3-Y
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S11-016944din18.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8522/07.06.2013 Denumirea: Reabilitare captare Gropeni si statie noua tratare, statii pompare apa bruta si potabila, conducte p
V.1) Data atribuirii contractului 07.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA S.C.ARCON AG S.A. & S.C. TANCRAD S.R.L. cu S.C.ARCON AG S.R.L.-Lider Asociere
Adresa postala: Strada Nicolae Balcescu nr.13, bloc V7, etaj 2, camera 1 , judetul Galati, Localitatea: Galati, Cod postal: 800041, Romania, Tel. +40 236 475 434, Fax: +40 236 412 565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 73705023.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56561740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractor: S.C.DANEX CONSULT S.R.L.Partea din contract care este subcontractata: Livrare si montaj echipament= 9% (5.073.230, 0 RON, fara TVA)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu ? Axa prioritara 1 ? Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
VI.2) Alte informatii
-Denumirea contractului este: REABILITARE CAPTARE GROPENI SI STATIE NOUA TRATARE, STATIIPOMPARE APA BRUTA SI POTABILA, CONDUCTE PRINCIPALE APA BRUTA SI POTABILA ? SISTEM REGIONAL.-Valoarea contractului: 56.561.740, 00 lei (fara TVA) si Cost operational anual maxim garantat de 1.262.337, 68 iei (fara TVA).- Oferta castigatoare a fost stabilita conform prevederilor din ?Fisa de date a achizitiei ? art.VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica: Va fi declarata castigatoare oferta care a indeplinit toate criteriile de selectie si calificare, si Oferta Tehnica, care a fost acceptata de catre Comisie, si care are cea mai scazuta valoare calculata conform formulei urmatoare: Pp = (Pretul contractului) + 25 x (cost operational anual maxim garantat) Unde: Pp reprezinta combinatia de pret dintre costulinvestitiilor si costul operational anual pe o durata de 25 ani. Pretul Contractului este definit in sub-clauza 14.1 din Conditiile Contractului.Costul operational anual maxim garantat este prezentat in Formularul Ofertei?.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA- SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810010, Romania, Tel. +40 239613975, Email: [email protected], Fax: +40 239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236460027, Email: [email protected], Fax: +40 236460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Companiei de Utilitati Publice ?Dunarea?Braila
Adresa postala: str.Piata Uzinei nr.1, Municipiul Braila, Localitatea: Braila, Cod postal: 810140, Romania, Tel. +40 239692900, Email: [email protected], Fax: +40 239693209, Adresa internet (URL): www.apabraila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 08:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer