Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare Cinema Burdujeni - amenajare sediu administrativ


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
636.099 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONPRIN SA
Anunt de atribuire numarul 31359/16.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16378
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Chiru, Tel.0230-212696, interior 167, In atentia: Cristian Grusca, Email: [email protected], Fax: 0230-520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare Cinema Burdujeni - amenajare sediu administrativ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cinematograf Burdujeni, str. 22 Decembrie, municipiul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Recompartimentarea cinematografului Burdujeni din municipiul Suceava in vederea amenajarii unui sediu administrativ si a unei cantine sociale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45421141-4 - Lucrari de compartimentare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
636, 099RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 39424 Denumirea: Reabilitare Cinema Burdujeni - amenajare sediu administrativ
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONPRIN SA
Adresa postala: comuna Darmanesti, judetul Suceava, Localitatea: Darmanesti, Cod postal: 727155, Romania, Tel.0230/551447, Fax: 0230/551447
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1199323.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 636099.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pretul contractului este ferm pe toata durata de derulare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava, Sectia contencios administrativ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230-216321, Email: [email protected], Fax: 0230-524022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava, Serviciul contencios administrativ, juridic
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230-212696 int.119, Email: [email protected], Fax: 0230-520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2007 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer