Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare conducta alimentare cu apa si reabilitare, extindere conducta colectare ape uzate de pe str.Eroilor si bretelele adiacente acesteia, municipiul Tulcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.576.434 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 61989/23.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58020
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Buliga Elisaveta, Tel.0240511992, Email: [email protected], Fax: 0240517736, Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare conducta alimentare cu apa si reabilitare, extindere conducta colectare ape uzate de pe str.Eroilor si bretelele adiacente acesteia, municipiul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Tulcea, strazile Eroilor, Nicopol, Troitei, Iuliu Maniu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea consta in montaj conducta polietilena de inalta densitate: 2090 mlcu diam. cuprins intre 90-160 mm si 2150 ml cu diam. 20 mm ; montaj conducta din polietilena grofata SN8:2300 ml cu diam. cuprins intre 250-315 mm; camine apometrice 249 buc., camine de vizitare 47 buc., camine de vane 5 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 576, 434.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
1. pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
2. durata de executie
5%
Descriere:
3.
3. programul calitatii propus pentru executia lucrarii
5%
Descriere:
4.
4. perioada de garantie acordata lucrarilor de C + M (minim 24 luni)
10%
Descriere:
5.
5. termen de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40315 Denumirea: Reab. cond.alim.cu apa si reab., extind. cond. colec. ape uzate de pe str.Eroilor si a bret. adiacen
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
Adresa postala: CALEA BUCURESTILOR, NR.224E, Aeroportul International Henri Coanda, cladirea REAB, etaj 1, jud. Ilfov, Localitatea: OTOPENI, Cod postal: 075150, Romania, Tel.021.2041155, Fax: 021.2014856
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2822000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2576434.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.STAVROPOLEOS NR.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Tulcea, Biroul Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.Pacii, nr.20, camera 106, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel.0240 511440, Fax: 0240 517736, Adresa internet (URL): www.primaria-tulcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2009 15:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer