Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DN 6, Alexandria ? Craiova, LOT 3: km 185+230 ? km 222+182


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
119.361.552 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. S.E.CO.L. - Societa Edile Costruzioni e Lavori S.p.A / S.C. SECOL ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 104806/10.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103457
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Licitatii, Contractare si Servicii Suport-CNADNR SA, Tel. 021.264.32.96, In atentia:  Horia Nicolae? Director Licitatii, Contractare si Servicii Suport, Email:  [email protected], Fax:  021.264.32.98, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DN 6, Alexandria ? Craiova, LOT 3: km 185+230 ? km 222+182
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti, Judetul Dolj
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
119, 361, 550.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S146-225531din30.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/5195/31.01.2011 Denumirea: Reabilitare DN6, Alexandria - Craiova, LOT 3: km 185+230 - km 222+182
V.1) Data atribuirii contractului 1/31/2011
V.2) Numarul de oferte primite 18
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. S.E.CO.L. - Societa Edile Costruzioni e Lavori S.p.A / S.C. SECOL ROMANIA SRL
Adresa postala:  Str. Salaria, Nr. 1325, Localitatea:  Roma, Cod postal:  00138, Italy, Tel. 0213179168, Email:  [email protected], Fax:  0213176416
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170826682.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119361550.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea Europeana (FEDR).
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030024, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.81, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios si Legea 10 din cadrul CNADNR SA
Adresa postala:  Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. +40 (021) 264.34.07, Fax:  40 (021) 264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2011 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer