Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DN24, limita de judet Galati-Vaslui-Crasna si DN24B, Crasna-Albita LOT 1:km 51+000 (de la limita dintre jud. Galati si Vaslui) ? DN24 km 90+000


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
74.610.640 RON

Castigatorul Licitatiei: SPEDITION UMB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 104839/16.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103760
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Licitatii, Contractare si Servicii Suport-CNADNR SA, Tel. +40 (21) 264 32 96, In atentia:  Horia Nicolae? Director Licitatii, Contractare si Servicii Suport, Email:  [email protected], Fax:  +40 (21) 264 32 98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DN24, limita de judet Galati-Vaslui-Crasna si DN24B, Crasna-Albita LOT 1: km 51+000 (de la limita dintre jud. Galati si Vaslui) ? DN24 km 90+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti si Judetul Vaslui
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
74, 610, 643.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POST/2010/2/1/005
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S146-225535din30.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/5172/31.01.2011 Denumirea: Reabilitare DN24, limita de judet Galati-Vaslui-Crasna si DN24B, Crasna-Albita LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 1/31/2011
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.145, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600019, Romania, Tel. 0234208200, Email:  [email protected], Fax:  0234208203, Adresa internet (URL):  www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 129954082.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74610643.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Contractul de Finantare nr. POST/2010/2/1/005 incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana (FEDR)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email:  [email protected], Fax:  021.408.37.81, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA
Adresa postala:  Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. +40 (021) 264.34.07, Fax:  +40 (021) 264.32.98, Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2011 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer