Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DN76 Contract 5R12 Varfurile - Stei, km 69+350 102+660


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
170.868.864 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCT MOD SRL
Anunt de atribuire numarul 61850/15.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70065
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, etaj 11, cam. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Dorina Tiron, Tel.021.318.66.62, Email: [email protected], Fax: 021.318.66.62, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DN76 Contract 5R12 Varfurile - Stei, km 69+350 102+660
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: amplasamentul DN76- Varfurile - Stei, km 69+350 102+660
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari privind constructia si finalizarea lucrarilor de reabilitare drum si poduri aferente DN76 Contract 5R12 Varfurile - Stei, km 69+350 102+660;Lucrari specifice care implica oricare si toate activitatile realizate sau de realizat de catre antreprenor pt achizitia de catre statul roman a titului de proprietate, transferul catre autoritatea contractanta a dreptului de administrare asupra acestora si emiterea documentelor cadastrale in legatura cu proprietatile expropriate, incluzand, fara limitare consultanta, reprezentare, asistenta, documentatii, schite, cercetare si alte activitati conexe celor de mai sus.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
79110000-8-Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170, 868, 859.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
propunere financiara
80%
Descriere:
2.
propunere tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S162-218875din22.08.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/36377 Denumirea: Reabilitare DN76, Contract 5R12 Varfurile - Stei
V.1) Data atribuirii contractului 8/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCT MOD SRL
Adresa postala: STR. LOTRULUI NR.9, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410546, Romania, Tel.0259.476.990, Email: [email protected], Fax: 0259.447.359
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 178466780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170868859.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 856920.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.51.80; 021.319.51.81, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021.319.51.76, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=2
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu Art. 256-2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR, -Directia Achizitii Publice
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, et. 11, cam 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.318 66 62, Email: [email protected]ro, Fax: 021.318 66 62
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2009 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer