Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum comunal DC43


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.524.111 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Panpetrol Com SRL
Anunt de atribuire numarul 128625/13.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123583
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)
Adresa postala: str. Republicii, nr. 106, Localitatea: Cojocna, Cod postal: 407240, Romania, Punct(e) de contact: Andrea Debreczeni, Tel. +40 264234075, Email: [email protected], Fax: +40 264234075, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum comunal DC43
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comunele Cojocna si Caianu
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reabilitare drum legatura intre Cojocna si Caianu, Lungime 6.610 ml- Latime parte carosabila 5.50 m- Acostamente 2x 0.75 m- Parapet tip semigreu 573 ml- se vor infiinta santuri noi din pamant sau reprofila cele existente 1792ml si santuri pereate 2291ml, se vor construi sau repara poduri, podete
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 524, 111RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3986 Denumirea: Reabilitare Drum Comunal DC 43
V.1) Data atribuirii contractului 24.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Panpetrol Com SRL
Adresa postala: com Capusu Mare, sat Paniceni, nr.24, jud Cluj, Localitatea: Paniceni, Cod postal: 407153, Romania, Tel. 0264403209
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4237840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3524111.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In urma procedurii de licitatie se va incheia un acord cadru
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel. +40 264431063, Email: [email protected], Fax: +40 264593866, Adresa internet (URL): www.curteadeapelcluj.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Cojocna
Adresa postala: str. Republicii, nr. 106 , Localitatea: Cojocna, Localitatea: Cojocna, Cod postal: 407240, Romania, Tel. +40 264234075, Email: [email protected], Fax: +40 264234075
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2012 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer