Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum forestier Bratcuta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.436.303 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. DRUMUI BIHOR S.A.
Anunt de atribuire numarul 36022/22.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 26000
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BRATCA (PRIMARIA COMUNEI BRATCA)
Adresa postala: nr. 126, Localitatea: Bratca, jud. Bihor, Cod postal: 417080, Romania, Punct(e) de contact: ionel micula, Tel.0259 315650, Email: [email protected], Fax: 0259 315650, Adresa internet (URL): www.primaria-bratca.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum forestier Bratcuta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Bratca, judetul Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractulcuprinde: Executie de lucrari de reabilitare a 11, 800 km de drum forestier ce este situat integral in fondul forestier administrat de primaria Bratca judetul BihorAlte informatii cu privire la sistemul rutier, cantitatile de lucrari sunt specificate in caietele de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 436, 303RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 225 Denumirea: Reabilitare drum forestier Bratcuta
V.1) Data atribuirii contractului 2/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DRUMUI BIHOR S.A.
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu nr. 84, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410270, Romania, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2742487.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2436303.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD, Masura 3.5 Silvicultura, Submasura, Drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de Autoritatea contractanta pe data de 26.10.2007, incepand cu orele 10:00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 02123104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel BIHOR, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Parcul Traian nr 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0250410434
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local BRATCA
Adresa postala: loc. BRATCA, nr. 126, Localitatea: Bratca, Cod postal: 417080, Romania, Tel.0259473256, Email: [email protected], Fax: 0259315650, Adresa internet (URL): www.primaria-bratca.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2008 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer