Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum forestier Stramba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.590.984 RON

Castigatorul Licitatiei: DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 35429/01.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23219
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Romuli (Consiliul Local Romuli)
Adresa postala: str. Principala , nr.363, loc Romuli, jud Bistrita Nasaud, Localitatea: Romuli, Cod postal: 427250, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Ivan, Tel.0263/383010, Email: [email protected], Fax: 0263/383181, Adresa internet (URL): www.primariaromuli.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum forestier Stramba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna RomuliJud.Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari de reabilitare a 12, 45 km de drum forestier ce este situat integral in fond forestier ce este situat integral in fond forestier administrat de CL Romuli - jud. Bistrita-Nasaud.Alte informatii cu privire la sistemul rutier, cantitatile de lucrari sunt specificate in caietele de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 590, 984RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2810 Denumirea: REABILITARE DRUM FORESTIER STRAMBA
V.1) Data atribuirii contractului 12/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 80, Localitatea: Rebra, Cod postal: 427235, Romania, Tel.0263360093, Email: [email protected], Fax: 0263360093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2939026.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2590984.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD, Masura 3.5 Silvicultura, Submasura Drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj, Sectia Contencios administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Romuli
Adresa postala: Str.Principala, nr.363, Localitatea: Romuli, Cod postal: 427250, Romania, Tel.0263383010, Email: [email protected], Fax: 0263383181
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2008 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer