Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum forestier Valea Seaca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.356.722 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CRIDOV SRL in asociere cu SC IRIDIUM SRL
Anunt de atribuire numarul 37876/18.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25597
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TELCIU
Adresa postala: Telciu , Str. Principala, Nr. 744. B , Jud Bistrita-Nasaud, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DANCIU, Tel.0263/369004, Email: [email protected], Fax: 0263/369004
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum forestier Valea Seaca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Telciu, judetul Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde: Executie de lucrari de reabilitare a 7, 6 km de drum forestier ce este situat integral in fondul forestier administrat de Consiliul local Telciu - judetul Bistrita-NasaudAlte informatii cu privire la sistemul rutier, cantitatile de lucrari sunt specificate in caietele de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 356, 722RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 512 Denumirea: Reabilitare drum forestier Valea Seaca
V.1) Data atribuirii contractului 2/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CRIDOV SRL in asociere cu SC IRIDIUM SRL
Adresa postala: Str. Stefan Mora nr.7/18 Cluj-Napoca , jud. Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400453, Romania, Tel.0264/493123, Fax: 0264/493123
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2967781.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2356722.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD, Masura 3.5 Silvicultura, Submasura - Drumuri forestiere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelCluj, Sectia contencios Administrativ si Fiscal.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400192, Romania, Tel.0264/431063, Fax: 0264/593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul local Telciu
Adresa postala: Strada Principala Nr.744 B, Localitatea: Telciu, Cod postal: 427355, Romania, Tel.02633690004, Email: [email protected], Fax: 0263369004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2008 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer