Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 (10,405 km.), judetul Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.890.314 RON

Castigatorul Licitatiei: SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI S.A.
Anunt de atribuire numarul 51410/30.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 35300
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Manolachi, Tel.0235361095, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 (10, 405 km.), judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, judetul Vaslui, drumul judeteanDJ 159.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea proiectului tehnic, adetaliilor de executie si executia lucrarilor la obiectivul Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 (10, 405 km.), judetul Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 890, 313.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5712 Denumirea: Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt-Bacesti-Pungesti-Blesca(DN 2F)
V.1) Data atribuirii contractului 6/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI S.A.
Adresa postala: STR. AUREL VLAICU 76A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700381, Romania, Tel.0232272993, Email: [email protected], Fax: 0232272040, Adresa internet (URL): http: //ldpsa.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4921667.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2890313.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 52025.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Email: [email protected], Fax: 0232 255907
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235361089, Email: [email protected], Fax: 0235361090, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2008 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer