Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drumuri forestiere Borcut-Inau, Razoare-Groape, Targu Lapus-Lighet, judetul Maramures, Cod contract C 3.50401362600008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.943.235 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ANTREPRIZA REPARATII SI LUCRARI A.R.L. S.A.
Anunt de atribuire numarul 34323/21.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19754
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TARGU LAPUS (CONSILIUL LOCAL TARGU LAPUS - PRIMARIA ORASULUI TARGU LAPUS)
Adresa postala: STR.TIBLESULUI, NR.2, JUD.MARAMURES, Localitatea: Targu Lapus, Cod postal: 435600, Romania, Punct(e) de contact: MARTA COSMA, Tel.0262/384465, 0730107361, Email: [email protected], Fax: 0262/385403, Adresa internet (URL): www.primaria.lapus.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drumuri forestiere Borcut-Inau, Razoare-Groape, Targu Lapus-Lighet, judetul Maramures, Cod contract C 3.50401362600008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza administrativ teritoriala a orasului Targu Lapus, jud. Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lungimea totala a drumurilor =9970m. Drum Borcut-Inau-3940m, Drum Razoare-Groape-3930m; Drum Targu Lapus-Lighet-2100m. Lucrarile constau in modernizarea platformei primare, realizarea lucrarilor de arta(poduri, podete, santuri), construirea sistemelor de marcaje, semnalizare si avertizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 943, 234.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11236/28.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16271 Denumirea: Reabilitare drumuri forestiere Borcut-Inau, Razoare-Groape si Targu Lapus-Lighet, jud. Maramures
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ANTREPRIZA REPARATII SI LUCRARI A.R.L. S.A.
Adresa postala: str. Fabricii, nr.131, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 3400, Romania, Tel.0264-418620, Fax: 0264-418620
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3298349.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1943234.89 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul SAPARD, Masura 3.5 Silvicultura, submasura Drumuri forestiere in baza contractului de finantare C3.50401362600008/22.01.2007 incheiat intre APDRP si Consiliul Local Targu Lapus, jud. Maramures
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 , Localitatea: Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel ORADEA
Adresa postala: Parcul Traian, Nr.10, Localitatea: ORADEA, Localitatea: Oradea, Cod postal: 4310433, Romania, Tel.0259-426881, Fax: 0259-415903
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic PrimariaTargu Lapus
Adresa postala: Str. Tiblesului, nr. 2, Targu Lapus, jud. Maramures, Localitatea: Targu Lapus, Cod postal: 435600, Romania, Tel.0262-384465, Email: [email protected], Fax: 0262-385403, Adresa internet (URL): www.primaria.lapus.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2007 10:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer