Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE GRADENE STADION MUNICIPAL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.930.066 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANS BACO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 78968/26.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67261
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Punct(e) de contact: LAURA SAMAN, Tel.0252/314379, Email: [email protected], Fax: 0252/316317, Adresa internet (URL): www.primaria-dts.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE GRADENE STADION MUNICIPAL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Stadion Municipal Drobeta Turnu Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea lucrarile de reabilitare si consolidare la gradenele stadionului municipal, achizitionare si montare scaune spectatori, refacerea spatiilor de circulatie si executia retelelor exterioare de apa si canalizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262330-3 - Lucrari de reparare a structurilor din beton (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 930, 066RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Punctajul ofertei tehnice
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15417 Denumirea: reabilitare gradene
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala: Str.Topolnitei, Nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220214, Romania, Tel.0252-312755, Email: [email protected], Fax: 0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3296060.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2930066.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire nu a fost publicata in SEAP din motive tehnice obiective-planse. Documentatia poate fi procurata gratuit de la Primaria Municipiului Dr.Tr.severin, str. Maresal Averescu, nr.2, Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinti, Romania, in baza unei solicitari scrise adresata Serviciului Investitii, telefon 0252314379, fax 0252326252
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic Primaria Drobeta Tr. Severin
Adresa postala: str. Maresal Averescu nr. 2, Localitatea: Drobeta Tr. Severin, Cod postal: 220131, Romania, Tel.0252314379, Fax: 0252316317
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2009 12:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer