Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din municipiul Bacau"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.866.489 RON

Castigatorul Licitatiei: IMROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 142382/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143827
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN BARCAN, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din municipiul Bacau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- lucrari de drumuri- reabilitare trotuare;
- realizare parcari noi;
- reparatii pasaj (pod la partea superioara)- retea de alimentare cu apa si bransamente individuale;
- retea de canalizare menajera si racorduri individuale a blocurilor de pe strada Milcov;
- canalizare pluvial - reamplasare capace rasuflatori gaze;
- lucrari la reteaua de iluminat public.Valoarea estimata a lucrarilor este de 23.273.072 lei, fara TVA, care cuprinde valoarea de 22.158.532 lei, fara TVA - valoarea estimata a lucrarilor care se vor achizitiona prin prezenta procedura (valoarea C+M)la care se adauga valoarea de 1.114.540 lei, fara TVA reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute". Valoarea ofertata va fi pana la limita valorii de 22.158.532 lei, fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 866, 489.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S029-044983din09.02.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-081457din12.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69581 Denumirea: "Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din muni
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMROM S.A.
Adresa postala: Str.Ogoarelor, nr.6, Localitatea: Roman, Cod postal: 611047, Romania, Tel. 0233740302, Email: [email protected], Fax: 0233743659
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23273072.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15866489.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, subdomeniul: Poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Operatorului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV. Vizitarea locatiei Ofertantilor li se recomanda sa viziteze locatia in scopul evaluarii, pe proprie raspundere, pe propriile costuri si riscuri, a tuturor informatiilor care le-ar putea fi utile pentru intocmirea ofertei. Pentru vizualizarea/deschiderea unui document transmisa cu semnatura electronica pe SEAP se vor parcurge pasii: www certsign.ro/sectiunea Resurse/?Cum poti verifica semnatura electronica si marcarea temporara a documentelor?, se descarca fisierul ShellSAFE Verify, tastand ?Download shellSAFE Verify (zip)? in calculatorul propriu. Doc. de vizualizat se salveaza in calc. ? se da dublu click stg. pe doc. in fereastra deschisa se da click pe ?view file?. NOTA: Orice specificatie tehnica care indica o anumita productie, marca de fabricatie, un procedeu special, etc. in cadrul caietului de sarcini atasat, a fost mentionata numai in scopul descrierii cat mai clare si obiective a tipului de produs necesar autoritatii contractante fara a avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor produse sau a unor operatori economici. Aceste specificatii vor fi interpretate ca avand mentiunea ?sau echivalent?. Se accepta orice produs cu caracteristici tehnice echivalente si superioare acestor cerinte. Codul SMIS al procedurii este 37787.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: Str. Marasesti nr. 6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer