Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, ZONA I.L.CARAGIALE ? MILCOV ? INTERSECTIE STRADA LETEA, MUNICIPIUL BACAU?


Anunt de intentie numarul 25991/05.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel. +40 0234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
?REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, ZONA I.L.CARAGIALE ? MILCOV ? INTERSECTIE STRADA LETEA, MUNICIPIUL BACAU?
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: ZONA I.L.CARAGIALE ? MILCOV ? INTERSECTIE STRADA LETEA, MUNICIPIUL BACAU
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii urbane a zonei , inlocuirea alimentarii cu apa si canalizare, realizarea iluminatului public, refacerea carosabilului si a trotuarelor
Valoarea estimata fara TVA: 22, 158, 532RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 28.02.2013
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Nu intentionam sa beneficiem de prev.art.75(2) si 89(2) din OUG 34/2006, actualizata. Valoare DST: 4.419.155, 99 DST
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, subdomeniul: Poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub domeniul: Poli de Dezvoltare Urbana (cod SMIS 37787)
VI.2) Alte informatii
Nu intentionam sa beneficiem de prev.art.75(2) si 89(2) din OUG 34/2006, actualizata.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer