Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - reabilitare instalatii interioare, alimentare cu apa; grup sanitar; cladire centrala termica la scoala cu clasele I-IV sat Mesteacan; com Icusesti; jud Neamt


Anunt de participare numarul 32650/17.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ICUSESTI (CONSILIUL LOCAL ICUSESTI)
Adresa postala: ICUSESTI, Localitatea: Icusesti, Cod postal: 617250, Romania, Punct(e) de contact: SABAREL VANEA ROSU, Tel.0233762503, Email: [email protected], Fax: 0233762521
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
reabilitare instalatii interioare, alimentare cu apa; grup sanitar; cladire centrala termica la scoala cu clasele I-IV sat Mesteacan; com Icusesti; jud Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: scoala cu clasele I-IV sat Mesteacan; com Icusesti, jud Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REABILITARE INSTALATII INTERIOARE; ALIMENTARE CU APA; GRUP SANITAR SI CLADIRE CENTRALA TERMICA LA SCOALA CU CLASELE I-IV SAT MESTEACAN; COM ICUSESTI; JUD NEAMT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
FORARE PUT-1 BUC; CONSTRUIRE GRUP SANITAR-1BUC; FOSA SEPTICA VIDANJABILA- 1BUC; CLADIRE CENTRALA TERMICA - 1 BUC;
Valoarea estimata fara TVA: 114, 269RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE= 5 000 LEI SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE =5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL + FINANTARE CONFORM H.G.NR.1625/22.11.2006 SI H.G. NR. 454/16.05.2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
INDIVIDUALA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE; ELIGIBILITATE, CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND PLATA IMPOZITELOR LA BUGETUL LOCAL SI DE STAT; CUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL LA 31.12.2006,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI MINIM 100 000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
EXPERIENTA SIMILARA - CONTRACT IN VALOARE DE MINIM 100 000 RON, CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, LISTA ECHIPEI TEHNICE, PERSONAL TEHNIC
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR DEPUS LA CASERIA AUTORITATII CONTRACTANTE, PERSOANA DE CONTACT ROSU SABAREL VANEA TEL 0233762503
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
OFERTANTII STRAINI VOR PREZENTA DOCUMENTATIATRADUSA IN LIMBA ROMANA
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2007 11:00
Locul: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE -PRIMARIA COMUNEI ICUSESTI, JUD NEAMT
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI LEGALI A OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, ,Localitatea: BUCURESTI , sect.3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
tribunalul judetean neamt
Adresa postala: str.republicii nr. 16, ,Localitatea: piatra neamt, Cod postal: 610004, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul local Icusesti,
Adresa postala: SAT ICUSESTI, Localitatea: ICUSESTI, Cod postal: 617250, Romania, Tel.0233762567, Email: [email protected], Fax: 0233762521
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2007 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer