Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?REABILITARE, MODERNIZARE,EXTINDERE SI DOTARI la Scoala cu clasele I ? VIII Avram Iancu, corp B si corp C, Oradea?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.001.602 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROCIV CONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 105331/14.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93240
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala:  P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410100, Romania, Punct(e) de contact:  cam.214, Tel. 0259.437000, ,In atentia:  Doina ROMOCEA, Email:  [email protected], Fax:  0259.409406, Adresa internet (URL):  www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI la Scoala cu clasele I ? VIII Avram Iancu, corp B si corp C, Oradea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Scoala cu clasele I ? VIII Avram Iancu, corp B si corp C, Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor?REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI la Scoala cu clasele I ? VIII Avram Iancu, corp B si corp C, Oradea?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45214220-8-Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 001, 602RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 253444 Denumirea: ?REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI la Scoala cu clasele I ? VIII Avram Iancu, corp B si
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROCIV CONS S.R.L.
Adresa postala:  STR. OLIMPIADEI NR. 29; BL. P+10 ; AP 45, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410151, Romania, Tel. 0259.465516, Email:  [email protected], Fax:  0259.465516
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5258112.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3001602.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 19
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua".
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Sectia contencios Administrativ
Adresa postala:  Parcul Traian, nr.10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259415903, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.justitia-romana.org/Oradea/Curtea-Apel-Oradea
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala:  P-ta Unirii, nr.1, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410100, Romania, Tel. 0259437000, Email:  [email protected], Fax:  0259409406, Adresa internet (URL):  www.oradea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2010 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer