Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE PARCARI SI ALEI IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN-ETAPA I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.946.367 RON

Castigatorul Licitatiei: ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Anunt de atribuire numarul 67202/30.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 60529
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Punct(e) de contact: LAURA SAMAN, Tel.0252/314379, Email: [email protected], Fax: 0252/316317, Adresa internet (URL): www.primaria-dts.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE PARCARI SI ALEI IN MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN-ETAPA I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: CELE 3 LOCATII AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN CONFORM PLANURI DE SITUATIE
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacerea locurilor de parcare, aleilor carosabile si trotuarelor in sistem rutier avand fundatia din balast si imbracaminte din beton rutier, incadrate de borduri prefabricate din beton;refacerea instalatiilor de iluminat aferente acestor parcari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45223300-9-Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 946, 367RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai mic al ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de proiectare
16%
Descriere:
3.
durata garantiei acordata lucrarii
14%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8441 Denumirea: Reabilitare parcari si aleiin municipiul Drobeta Turnu Severin LOT 1 zona Autogara.
V.1) Data atribuirii contractului 4/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220175, Romania, Tel.0252 312184, Email: [email protected], Fax: 0252 312358, Adresa internet (URL): www.acsistem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 715065.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 8439 Denumirea: Reabilitare parcari si aleiin municipiul Drobeta Turnu Severin LOT 2 zona strada D-tru Gheata.
V.1) Data atribuirii contractului 4/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala: Str.Topolnitei, Nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220214, Romania, Tel.0252-312755, Email: [email protected], Fax: 0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 358470.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 8440 Denumirea: Reabilitare parcari si aleiin municipiul Drobeta Turnu Severin LOT 3 zona strada Dr. Babes.
V.1) Data atribuirii contractului 4/17/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala: Str.Topolnitei, Nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220214, Romania, Tel.0252-312755, Email: [email protected], Fax: 0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1450000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 872832.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.STAVROPOLEOS;nr.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Maresal Averescu nr.2, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Tel.0252314379, Fax: 0252326252
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2009 09:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer