Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE RETELE STRAZI URBANE IN MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
70.975.600 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANS BACO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113588/11.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107095
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala:  Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220131, Romania, Punct(e) de contact:  LAURA SAMAN, Tel. 0252/314379, In atentia:  RADU MANADU, Email:  [email protected], Fax:  0252/316317, Adresa internet (URL):  www.primaria-dts.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE RETELE STRAZI URBANE IN MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de reabilitare a retelei de strazi urbane sectoare 1, 2, 3, 4 si strazi principale din municipiu, conform PT elaborat, specificatiilor din caietele de sarcini si listelor de cantitati de lucrari.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233252-0 - Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233253-7-Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
70, 975, 602RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Programul de asigurare a calitatii lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
15%
Descriere:
4.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
25%
Descriere:
5.
Planul propriu de protectie a mediului
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S1-001182din04.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5763 Denumirea: REABILITARE SI MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE DIN MUNICIPIUL DROBETA TR SEVERIN SECTOR 1
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumitru Gheata, Nr. 16, bl.20, Sc.1., Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220214, Romania, Tel. 0252-312755, Email:  [email protected], Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20592962.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20250701.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 5764 Denumirea: REABILITARE SI MODERNIZARE PARTE CAROSABILA SI TROTUARE DIN MUNICIPIUL DROBETA TR SEVERIN SECTOR 2
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumitru Gheata, Nr. 16, bl.20, Sc.1., Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220214, Romania, Tel. 0252-312755, Email:  [email protected], Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16033588.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15946262.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 5765 Denumirea: REABILITARE RETELE STRAZI URBANE DIN MUNICIPIUL DROBETA TR SEVERIN SECTOR 3
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumitru Gheata, Nr. 16, bl.20, Sc.1., Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220214, Romania, Tel. 0252-312755, Email:  [email protected], Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9173762.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9021560.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 5766 Denumirea: REABILITARE RETELE STRAZI URBANE DIN MUNICIPIUL DROBETA TR SEVERIN SECTOR 4
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumitru Gheata, Nr. 16, bl.20, Sc.1., Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220214, Romania, Tel. 0252-312755, Email:  [email protected], Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6518976.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6440494.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 5767 Denumirea: REABILITARE SI MODERNIZARE RETELE STRAZI URBANE DIN MUNICIPIUL DROBETA TR SEVERIN SECTOR 5
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumitru Gheata, Nr. 16, bl.20, Sc.1., Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220214, Romania, Tel. 0252-312755, Email:  [email protected], Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 19868259.05 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19316585.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013; Axa prioritara1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere;Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Cale de atac: Curtea de Apel ? sectia contencios - administrativ si fiscal Craiova
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea:  craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251418568, Fax:  0251415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic Primaria Drobeta Tr. Severin
Adresa postala:  str. Maresal Averescu nr. 2, Localitatea:  Drobeta Tr. Severin, Cod postal:  220131, Romania, Tel. 0252314379, Fax:  0252326252
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2011 16:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer