Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare retele termice Bdul Ion Mihalache-Av. Popisteanu-Bdul Expozitiei(CM3-CE14)/pr.6378/II


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.004.444 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IZOTEROM SRL
Anunt de atribuire numarul 38498/06.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26720
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70456, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.021.314.76.00, In atentia: Teodor Petre([email protected]), Email: [email protected], Fax: 021.312.30.18, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare retele termice Bdul Ion Mihalache-Av. Popisteanu-Bdul Expozitiei(CM3-CE14)/pr.6378/II
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DDP Bucuresti-sector 1, loc de implementare pr.6378/II
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
obiectul contractului consta in achizitia de conducte si accesorii preizolate din otel(Dn 400mm), dotate cu sistem de semnalizare/supraveghere avarii necesare pentru reabilitarea/modernizarea retelei de termoficare mentionata in proiectul 6378/II.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
27220000-3 - Tuburi si accesorii din otel (Rev.1)
29852500-1-Sisteme de supraveghere (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 004, 444.29RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
termenul de livrare
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar AP 141/2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2007/S216-262932din09.11.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5737 Denumirea: Reabilitare retele termice Bdul Ion Mihalache-Str.Av. Popisteanu-Bdul Expozitiei(CM3-CE14)
V.1) Data atribuirii contractului 3/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IZOTEROM SRL
Adresa postala: str.Bazaltului nr.9, jud.Maramures, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430014, Romania, Tel.0262/223174, Fax: 0262/220222, Adresa internet (URL): www.izoterom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3004444.29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4 021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RADET Bucuresti-Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str.Maximilian Popper nr.30, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030864, Romania, Tel.+4 021.326.26.53, Email: [email protected], Fax: +4021.326.26.54, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2008 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer