Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE CALINESCU, MUNICIPIUL ONESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.562.268 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea dintre SC Fichtner Environment SRL - lider, Sc Interdevelopment SRL - asociat, Fichtner Water&Transportation GmbH - asociat, SC Unix SRL - asociat
Anunt de atribuire numarul 106080/03.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103168
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
Adresa postala:  Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130158, Romania, Punct(e) de contact:  Radu Vasilescu, Tel. +40 245 614 403, Email:  [email protected], Fax:  +40 245 611 774, Adresa internet (URL):  www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului, inclusiv asistenta tehnica a proiectantului si pentru supervizarea lucrarilor pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta pentru afaceri si management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului, inclusiv asistenta tehnica a proiectantului si pentru supervizarea lucrarilor pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71311000-1-Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 562, 267.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Modul in care ofertantul intelege obiectivele proiectului si rezultatele asteptate
20%
Descriere:
3.
Metodologia de prestare a serviciilor
25%
Descriere:
4.
Organizarea si planificarea in timp a activitatilor
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DB-Ser-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S161-248895din20.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4898 Denumirea: Servicii de asist tehn pt managementul proi, inclusiv asist tehn a proi si supervizarea lucrarilor
V.1) Data atribuirii contractului 2/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea dintre SC Fichtner Environment SRL - lider, Sc Interdevelopment SRL - asociat, Fichtner Water&Transportation GmbH - asociat, SC Unix SRL - asociat
Adresa postala:  str. Zboina Neagra, nr. 5, bl. 98, sc. 1, ap. 4, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  60455, Romania, Tel. 021 321 22 74, Fax:  021 321 22 78
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37562267.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu - Axa 1 - "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
VI.2) Alte informatii
Nu este cazul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Emil Zola, nr. 4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  130104, Romania, Tel. +40 244 522 445, +40 244 522 446, Email:  [email protected], Fax:  +40 244 522 452, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala:  Calea Bucuresti, nr. 3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130104, Romania, Tel. 0245612344, Email:  [email protected], Fax:  0245611893, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala:  Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130158, Romania, Tel. +40 245 614 403, Email:  [email protected], Fax:  +40 245 611 774, Adresa internet (URL):  www.catd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.02.2011 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer