Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare platou si gradina Teatrul National Craiova-etapa I executie-lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.070.550 RON

Castigatorul Licitatiei: SC UTI INTERNATIONAL SRL prin mandatar SC UTI INTERNATIONAL SRL FORLI ITALIA SUCURSALA BUCURESTI, in calitate de lider al Asocierii SC UTI INTERNATIONAL SRL-SC RECON SA
Anunt de atribuire numarul 64364/06.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: sabina dumitru, Tel.0251/415907 0722382962, Email: [email protected], Fax: 0251/411561, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare simodernizare platou si gradina Teatrul National Craiova-etapa I executie-lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Teatrul National Marin Sorescu Craiova, str. A.I.Cuza -municipiul Craiova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare simodernizare platou si gradina Teatrul National Craiova-etapa I executie-lucrari suplimentare: tinand cont de amplasamentul investitiei, importanta arhitecturala a cladirii T.N. Craiova , nivelul urbanistic si peisagistic, cat si de schimbarea de solutii tehnice de catre proiectant datorita aparitiei unor lucrari imprevizibile in timpul executiei, se impune de urgenta executia unor lucrari suplimentare necesare finalizarii investitiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45222000-9 - Lucrari de constructii pentru lucrari publice, altele decat podurile, puturile si pasajele subterane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 070, 550.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
21/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ACT ADITIONAL NR. 2/2009 Denumirea: Reabilitare simodernizare platou si gradina Teatrul National Craiova-etapa I executie-luc.suplimen
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC UTI INTERNATIONAL SRL prin mandatar SC UTI INTERNATIONAL SRL FORLI ITALIA SUCURSALA BUCURESTI, in calitate de lider al Asocierii SC UTI INTERNATIONAL SRL-SC RECON SA
Adresa postala: STR. Cernauti nr.27C, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022184, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1086008.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1070550.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Fax: 0251/415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.A.I.Cuza nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/416235, Fax: 0251/411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2009 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer