Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si consolidare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir, Braila


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.584.588 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONCIVIA SA
Anunt de atribuire numarul 91810/12.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78220
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei, nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Emilia Moroianu, Tel.0239694947, Email: [email protected], Fax: 0239694994, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si consolidare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir, Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir, Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare si consolidare scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir, Braila
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 584, 587.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Termen de executie
20%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2668 Denumirea: Contract de lucrari Reabilitare si consolidare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir
V.1) Data atribuirii contractului 1/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONCIVIA SA
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 161, Localitatea: Braila, Cod postal: 810274, Romania, Tel.0239616281, Fax: 0239616288
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3020221.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1584587.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013 Axa 3 DMI 3.4
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Braila
Adresa postala: Str. Calea Calarasilor, nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel.0239613975, Fax: 0239613975
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrrativ Teritoriala a Municipiului Braila, Directia Juridic Contencios
Adresa postala: Piata Independentei, nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239694947, Fax: 0239692394
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2010 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer