Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere alimentare cu apa a comunei Baru din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile Baru si Petros


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.702.367 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VIVA CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 36160/17.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25418
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARU
Adresa postala: Prof. Dr. Stefan Garbea, Nr. 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Raducanu, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si extindere alimentare cu apa a comunei Baru din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile Baru si Petros
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Baru, judetul Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari privind realizarea obiectivului "Reabilitare si extindere alimentare cu apa a comunei Baru din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile Baru si Petros"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232411-6-Canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 702, 367RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
PRET
60%
Descriere:
2.
TERMEN DE EXECUTIE
10%
Descriere:
3.
TERMEN DE GARANTIE
10%
Descriere:
4.
OFERTA TEHNICA
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3021 , 3022 Denumirea: Reabilitare si extindere alimentare cu apa din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile B
V.1) Data atribuirii contractului 11/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIVA CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Deva, Str Depozitelor nr 2 b, ,Localitatea: Deva, Cod postal: 330179, Romania, Tel.0354104682, Fax: 0354104682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7980800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6702367.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr. 6 Sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03004, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Baru, Str. Pr.Dr. Stefan Garbea nr 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398, Adresa internet (URL): www.baru.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2008 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer