Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ??Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita? (CL3) ? Obiect 4 Reabilitare aductiune apa potabila Bistrita -Crainimat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.400.296 RON

Castigatorul Licitatiei: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138945/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Adresa postala: PARCULUI NR.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Punct(e) de contact: Baciu Adrian, Tel. +40 263214014, In atentia: Birou UIP, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
??Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita? (CL3) ? Obiect 4 Reabilitare aductiune apa potabila Bistrita -Crainimat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bistrita-Crainimat, Jud. Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru contractul de lucrari ??Reabilitare si extindere conducte de transport si aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita? (CL3) au fost necesare lucrari de reproiectareprivind modificarea traseului initial pentru Obiectul 4 Reabilitare aductiune apa potabila Bistrita-Crainimat, avand in vedere faptul ca in vederea obtinerii Autorizatiei de functionare pe traseele incluse in proiect a fost inaintata Documentatia tehnica necesara la CNADR, iar in urma analizarii documentatiei CNADR a recomandat studiereaunui traseu alternativ de amplasare a conductei, in asa fel incat lucrarile de pozare ale conductei sa nu afecteze lucrarile deja executate la reabilitarea DN 17. Ca urmare a avizului negativ s-a gasit o alta varianta de traseu, care sa fie tot pe domeniul public, traseu care este mai lung decat cel initial cu 2, 06 km. Astfel, in urma reproiectarii traseului initial au aparut lucrari suplimentare care nu au putut fi incluse in contractul initial, dar care sunt absolut necesara in vederea indeplinirii tuturor cerintelor de conformare si pentru atingerea atat a parametrilor tehnici asumati in proiect, cat si a celor de conformare si asigurare a serviciilor de alimentare cu apa pentru utilizatorii din aria de deservire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 400, 296.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S230-352131din26.11.2010
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S52-077227din16.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31/02.08.2013 Denumirea: Contract de lucrari Obiect 4Reabilitare aductiune apa potabila Bistrita-Carinimat din CL3
V.1) Data atribuirii contractului 01.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Adresa postala: Calea Doobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel. +40 212081400, Email: [email protected], Fax: +40 212081401, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6400296.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6398295.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala: str Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel. +40 264431063, Fax: +40 264593866
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUABIS SA - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Parcului nr. 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Tel. +40 263214014, Email: [email protected], Fax: +40 263216608
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer