Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata ? UAT 1 ?Bragadiru?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.081.164 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. si S.C. AZVI S.A. si S.C. Marconstruct Impex S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131833/01.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127185
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.
Adresa postala: Intrarea Taciunelui nr. 5, sect 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023826, Romania, Punct(e) de contact: Ana Baicoianu, Tel. +40 374205200, Email: [email protected], Fax: +40 374205204, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital de stat
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de alimentare cu apa si canalizare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si extindere retele alimentare cu apa, retele de canalizare, statii de pompare apa uzata ? UAT 1 ?Bragadiru?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Bragadiru
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Extindere retea de canalizare menajera, L = 42530 m;
- Camine de vizitare;
- Statii de pompare ape uzate menajere ? 7 buc;
- Conducte de refulare aferente celor 7 statii de pompare, L = 5368 m- Reabilitare retea de canalizare menajera, L = 2309 m;
- Reabilitare statie de pompare ape uzate ? 1 buc.- Racorduri la consumatori- Extindere retea de distributie apa potabila, L = 37082 m;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 081, 163.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S232-375944din02.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17 Denumirea: Reab si exti retele ali cu apa, retele de canal, statii de pompare apa uzata Bragadiru
V.1) Data atribuirii contractului 27.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. si S.C. AZVI S.A. siS.C. Marconstruct Impex S.R.L.
Adresa postala: cu sediul in Bucuresti, Str.Barlea, nr. 5-13, punct de lucru si adresa de corespondenta in Bucuresti, Str.Barlea, nr. 5-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 000000, Romania, Tel. +40 214247020, Fax: +40 214247022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42411467.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39081163.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene-Programul Operational Sectorial Mediu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consilul Natonal de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 213195180, Email: [email protected], Fax: +40 213195183
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2012 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer