Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLS. I-IV SI GRADINITA SAT BARCANESTI, COMUNA VILCELE, JUDETUL OLT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.075.450 RON

Castigatorul Licitatiei: SERENA 94 S.A.
Anunt de atribuire numarul 101194/23.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89910
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VILCELE
Adresa postala:  COMUNA VILCELE, SAT VILCELE, JUDETUL OLT, Localitatea:  Valcele, Cod postal:  237525, Romania, Punct(e) de contact:  CORNEL GHERGHE, Tel. 0249484498, Email:  [email protected], Fax:  0249484498, Adresa internet (URL):  www.primariavilcele.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLS. I-IV SI GRADINITA SAT BARCANESTI, COMUNA VILCELE, JUDETUL OLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SCOALA BARCANESTI-COM.VILCELE
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONFORM CAIETE SARCINI SI MEMORII TEHNICE ATASATE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
45262212-0-Lucrari de consolidare a gropilor de fundatie (Rev.2)
45262800-9-Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
45454000-4-Lucrari de restructurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 075, 450RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctaj financiar
60%
Descriere: pretul ofertei din formularul de oferta
2.
punctaj tehnic
40%
Descriere: metod. plan. lucru + plan controlcalitate
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1821/28.07.2010 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 7/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERENA 94 S.A.
Adresa postala:  str.Cireasov, nr.7, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230070, Romania, Tel. 0249 437 365, Email:  [email protected], Fax:  0249 437 365
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2441706.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2075450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL POR, AXA 3, DMI 3.4
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  offic[email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  STR. NICOLAE TITULESCU, NR.4, ,Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200233, Romania, Tel. 0251418568, Fax:  0251415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI VILCELE
Adresa postala:  COMUNA VILCELE, JUDETUL OLT, Localitatea:  VILCELE, Cod postal:  237525, Romania, Tel. 0249484498, Email:  [email protected], Fax:  0249484498, Adresa internet (URL):  www.primariavilcele.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2010 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer