Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si Extindere Statie de Epurare Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
59.372.832 RON

Castigatorul Licitatiei: HOCHTIEF CONSTRUCTION AG ESSEN
Anunt de atribuire numarul 74031/31.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 71243
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA OLT SA
Adresa postala: str. Artileriei, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Punct(e) de contact: ALIN PREDA, Tel.0249 431750, In atentia: D-lui Director Gheorghe BUICA, Email: [email protected], Fax: 0349 401168, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si Extindere Statie de Epurare Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Slatina si Scornicesti, judetul Olt
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59, 372, 831RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CCI 2007 RO 161 PR 10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S59-085205din26.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14760 Denumirea: REABILITARE SI EXTINDERE STATIE EPURARE SLATINA
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HOCHTIEF CONSTRUCTION AG ESSEN
Adresa postala: OPERNPLATZ, NR.2, ,Localitatea: ESSEN, Cod postal: 14772, Germany
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59372831.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul se numeste: "Extindere si reabilitare sisteme de apa si apa uzata in judetul Olt"
VI.2) Alte informatii
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii de achizitie publica, conform art 122, lit."j" din OUG 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavrapoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Nicolae titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251-418568, Fax: 0251-415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Olt SA
Adresa postala: Str. Artileriei nr.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Tel.0249-431750, Email: [email protected], Fax: 0349-401168
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2009 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer