Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.001.200 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 77206/21.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65300
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala:  DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620048, Romania, Punct(e) de contact:  CATALINA OACHES, Tel. 0237616800 int. 135, Email:  [email protected], Fax:  0237225533, Adresa internet (URL):  www.cjvrancea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pe D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 001, 199.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6204 Denumirea: Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala:  STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236/473105, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0236/473087, Adresa internet (URL):  www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8190270.65 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5001199.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2-Inbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul major de interventie 2.1- Reabilitare si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusivconstructia/reabilitarea soselelor de centura.Intrucit din MOTIVE TEHNICE documentatia de atribuire nu poate fi postata in S.E.A.P. aceasta se va ridica numai de la sediul autoritatii contractante in urma unei scrisori de intentie (conform O.U.G. 19/2009 art.2, pct.5 alin.2 ).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  Str. Brailei nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800319, Romania, Tel. 0236/46.00.27, Email:  [email protected], Fax:  0236/46.02.27
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea- Compartiment Juridic
Adresa postala:  B-dul. Dimitrie Cantemir , nr. 1, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620048, Romania, Tel. 612038 int.142, Email:  [email protected], Fax:  0237/214555, Adresa internet (URL):  www.cjvrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2009 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer