Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona B a zonei de actiune urbana din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita? ? executie de lucrari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.975.916 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCTII ERBASU S.A.
Anunt de atribuire numarul 135272/28.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139510
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in zona B a zonei de actiune urbana din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita? ? executie de lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targoviste, zona Bde interventie
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general il constituie reabilitarea si modernizarea Zonei B din Zona de Actiune Urbana delimitata in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Targoviste, in scopul transformarii acesteia intr-o zona atractiva din punct de vedere social si economic atat pentru locuitorii si agentii economici care convietuiesc ori isi desfasoara activitatea aici, cat si pentru potentialii locuitori si investitori ce ar putea sa se stabileasca in acesta zona a orasului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 975, 917.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S89-146071din10.05.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S105-171905din01.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18535 Denumirea: Reab.si moderniz.infrastr.utilitati publice urbane, reab.si moderniz.sp.pub.urbane in zona B-exec luc
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTII ERBASU S.A.
Adresa postala: Str. NICOLAE G. CARAMFIL Nr. 72, Bloc XXII A, Ap. 1-2, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014146, Romania, Tel. 0212323545; 0212323089, Email: [email protected], Fax: 0212323505; 0212323089, Adresa internet (URL): www.erbasu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50907068.82 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41975917.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 41
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Conform acord de asociere cuantumul lucrarilor subcontractate de liderul asocierii SC CONSTRUCTII ERBASU SA este de 41% dincare: 1.Alimentare cu apa, Retele de canalizare si drumuri=20%2.Alimentare cu apa, Retele de canalizare si drumuri=20%3.Amenajare spatii verzi=1%.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 866/2010, POR 2007-2013 ? Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor?, DMI 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Centre urbane?, categoria de operatiuni: Reabilitarea infrastructurii urbanesi imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, cod SMIS 7888.
VI.2) Alte informatii
1.Inf.subcontractanti-Se completeaza Form.12.1.Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 12.2.Se vor prezenta res.materiale si umane ale subcontractantilor declarati pentru partea lor de implicare in contract impreuna cu doc.relevante in acest sens conf.prev. art.11 din HG 925/2006.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face mentiunea ?nu este cazul? in cadrul formularului 12.1 si nu va mai prezenta formularul 12.2.2.Asociati -Se va prezenta Formularul nr.13 ;
-nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ;comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei se vor face cu liderul asociatiei;
-in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat decatre liderul asociatiei;
-partea din contract care urmeaza sa fie indeplinita de fiecare asociat in parte.Daca exista si subcontr.legati de o asociere, se va face precizarea in acordul de asociere care este cuantumul subcontractat, si de catre cine dintre asociati, respectiv, din partea cui se va face plata catre subcontractant si catre cine transmite corespondenta subcontractantul. Anexa la acordul de asociere se vor prezenta: Form.nr.14; Form.nr.15.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, operatorul economic va face mentiunea ?nu este cazul? in cadrul form.14 si nu se vor prezenta form.13 si 15.3.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Calea Bucuresti, nr. 3, judet Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130104, Romania, Tel. +40 245612344/ 269, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste
Adresa postala: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 10:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer