Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati - etapa a II-a


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
677.976 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PRIMO SRL
Anunt de atribuire numarul 29138/07.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 5, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Licitatii, Tel.0236307720, In atentia: Adamache Elena, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0236307720, Adresa internet (URL): www.primaria.galati.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati - etapa a II-a
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Exexutie lucrari: inlocuire conducta apa rece din interior, sifoane din pardoseala, conducte de scrgere, realizarea racordurilor in statiile de dedurizare din refularea pompelor ajutatoare etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
28863121-3-Conducte de incalzire (Rev.1)
45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
677, 975.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 30786 Denumirea: Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati - etapa a II-a
V.1) Data atribuirii contractului 3/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PRIMO SRL
Adresa postala: str. Dogariei nr. 102, Localitatea: Galati, Cod postal: 800225, Romania, Tel.0236/460865, Fax: 0236/460865
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 673000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 677975.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
biroul Licitatii, cam. 5
Adresa postala: str. Domneasca nr.38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236/307720, Fax: 0236/307720
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2008 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer