Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COMANA, JUDETUL CONSTANTA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.698.908 RON

Castigatorul Licitatiei: SZD ELECTRO SRL
Anunt de atribuire numarul 44428/28.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 37612
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Comana (Primaria)
Adresa postala: str. primaverii, nr. 13, Localitatea: Comana, Cod postal: 907080, Romania, Punct(e) de contact: Antoneta Mandrescu, Tel.0241859444, Email: [email protected], Fax: 0241859458
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COMANA, JUDETUL CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA COMANA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COMANA, JUDETUL CONSTANTA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 698, 908RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1726 Denumirea: REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA COMANA, JUDETUL CONSTANTA
V.1) Data atribuirii contractului 5/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SZD ELECTRO SRL
Adresa postala: STR. TRAIAN VUIA, NR. 236, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400387, Romania, Tel.0246416607, Fax: 0246416607
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1779571.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1698908.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI COMANA
Adresa postala: STR. PRIMAVERII, NR. 13, Localitatea: COMANA, Cod postal: 907080, Romania, Tel.0241859444, Fax: 0241859458
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2008 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer