Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri si sosea de centura in municipiul Lupeni, judetul Hunedoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.128.522 RON

Castigatorul Licitatiei: VIVA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 126938/16.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119490
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Lupeni
Adresa postala: Revolutiei nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Punct(e) de contact: Cristofor Alin Condoiu, Tel. 0254560504, Email: [email protected], Fax: 0254560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri si sosea de centura in municipiul Lupeni, judetul Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Lupeni, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor reabilita 13 strazi si 2 poduri din municipiul Lupeni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45233251-3-Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
45233252-0-Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 128, 521.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
35%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
65%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S142-235672din22.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7/109 Denumirea: Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri si sosea de centura in municipiul Lupeni
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIVACONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 2B, Localitatea: Deva, Cod postal: 330086, Romania, Tel. 0741-178360, Email: [email protected], Fax: 0354-104682
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23999255.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18128521.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul major de interventie 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: DEVA, Str. 1 Decembrie 1918 nr.35, Localitatea: DEVA, Cod postal: 330000, Romania, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: DEVA, Str. 1 Decembrie 1918 nr.35, Localitatea: DEVA, Cod postal: 330000, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI LUPENI - oficiul Juridic
Adresa postala: str. Revolutiei, nr. 2, Localitatea: Lupeni, Cod postal: 335600, Romania, Tel. 0254 560504, Email: [email protected], Fax: 0254 560515, Adresa internet (URL): www.lupeni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2011 18:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer