Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri, trotuare si parcari, in Orasul Costesti, Judetul Arges


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.335.988 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. GEOSTRAD S.R.L. cu S.C. DALEX GRUP S.R.L. si S.C. TRANS BACO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115605/10.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122378
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL COSTESTI (PRIMARIA COSTESTI)
Adresa postala: STR.VICTORIEI, Nr.49, Localitatea: Costesti, Cod postal: 115200, Romania, Punct(e) de contact: LUPU MIRCEA, Tel. +40 248672320, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 248672717, Adresa internet (URL): http: //www.primariacostestiag.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare strazi urbane, poduri, trotuare si parcari, in Orasul Costesti, Judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Costesti, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si modernizare strazi, poduri, trotuare si parcari in Orasul Costesti, judetul Arges
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233252-0 - Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)
45221111-3-Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
45223300-9-Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233253-7-Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 335, 989RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
COD SMIS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S34-056052din18.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 420 Denumirea: Contract de executie lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. GEOSTRAD S.R.L. cu S.C. DALEX GRUP S.R.L. si S.C. TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala: str. Mentiunii, nr. 107, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022656, Romania, Tel. +40 212055723, Fax: +40 212055723
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28795660.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26335989.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ORASUL COSTESTI - COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: Costesti, str. Victoriei, nr. 49, judetul Arges, Localitatea: COSTESTI, Cod postal: 115204, Romania, Tel. +40 248672320, Email: [email protected], Fax: +40 248672717, Adresa internet (URL): primariacostestiag.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.03.2012 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer