Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 01489 | 01545 | 01557 | 01602 | 01704 | 01714 | 01714 pitesti | 01794 | 01812 | 01838 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII SOCIALE IN MUNICIPIUL VASLUI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.394.167 RON

Castigatorul Licitatiei: COREVAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 118059/25.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 113925
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VASLUI
Adresa postala:  Strada Spiru Haret, nr. 2, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730139, Romania, Punct(e) de contact:  Dorin Apavaloaie, Tel. 0235-310999, Email:  [email protected], Fax:  0235-315946, Adresa internet (URL):  www.primariavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII SOCIALE IN MUNICIPIUL VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REABILITARE SI SCHIMBARE DESTINATIE INFRASTRUCTURA PENTRU SERVICII SOCIALE IN MUNICIPIUL VASLUI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215221-2 - Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 394, 167.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Garantia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21687 Denumirea: Reabilitare infrastructura si schimbare destinatie pentru servicii sociale
V.1) Data atribuirii contractului 8/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COREVAS S.A.
Adresa postala:  Spiru Haret, Nr.4, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730139, Romania, Tel. 0335407635, Email:  [email protected], Fax:  0235361831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1983019.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1394167.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?Sub-domeniul: Centre urbane
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str Stefan cel Mare nr.54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730240, Romania, Tel. 0235-312432, Email:  [email protected], Fax:  0235-311032, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Investitii Achizitii Publice
Adresa postala:  Str. Spiru Haret nr.2, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730139, Romania, Tel. 0235-310999, Email:  [email protected], Fax:  0235-315946, Adresa internet (URL):  www.primariavaslui.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2011 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer