Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe Sos.Pantelimon si Sos.Iancului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
247.830.512 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. - S.C. TIAB S.A. - S.C. VIA PROIECT S.R.L.- lider S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86446/09.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 112962
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO 050013, Romania, Punct(e) de contact:  Mihail Badea, Carmen Florentina Apostol, Tel. 021.305.55.30, In atentia:  Mihail Badea, Carmen Florentina Apostol, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021.305.55.30, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe Sos.Pantelimon si Sos.Iancului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuersti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe Sos.Pantelimon si Sos.Iancului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233121-3 - Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)
45223300-9-Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
45234126-5-Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
247, 830, 519.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret oferta
60%
Descriere:
2.
Termen de garantie(intre 5 si 12 ani)
5%
Descriere:
3.
Numarul locurilor de parcare realizate suplimentar fatade celimpus prin Caietul de sarcini
10%
Descriere:
4.
Realizarea de spatii verzi (se vor prezenta zonele siinventarul suprafetelor prevazute pentru spatii verzi precum si descrierea modului de realizare a acestora precum si numarul de copaci plantati)
5%
Descriere:
5.
Realizarea park&ride in zona terminalului multimodal
5%
Descriere:
6.
Modul de realizare a trotuarelor(materiale folosite)
5%
Descriere:
7.
Angajamente suplimentare (termene de plata)
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S180-258041din18.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 527 Denumirea: Reabilitare sistem rutier cu linii de tramvai pe Sos.Pantelimon - Sos. Iancului
V.1) Data atribuirii contractului 8/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L. - S.C. TIAB S.A. - S.C. VIA PROIECT S.R.L.- lider S.C. TEHNOLOGICA RADION S.R.L.
Adresa postala:  str. Dambovita nr. 59-61, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060843, Romania, Tel. 0372-118.300, Fax:  0372-118.330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 247830519.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala
Adresa postala:  Bdul Unirii, nr. 37, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel.0214083600, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021-408.36.00
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et 10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 30 555 30, Email:  [email protected], Fax:  021 30 555 87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2011 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer