Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SPATII DE INVATAMANT CORP L-ANEFS


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.793.048 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALCONS ENGINEERING SRL
Anunt de atribuire numarul 55954/06.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 51981
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Adresa postala: Constantin Noica, nr.140, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060051, Romania, Punct(e) de contact: ioan sebastian jivan, Tel.021/3164108, Email: [email protected], Fax: 021/3120400
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE SPATII DE INVATAMANT CORP L-ANEFS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sediu ANEFS str.Constantin Noica nr.140 sector 6 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare cladire prin solutii de imbunatatire functionala a spatiilor existente , modificari de destinatii la parter si subsol si realizare de noi compartimentari din rigips , finisaje care constau in plafon fals casetat , zugraveli si vopsitorii lavabile si in ulei , tamplarie pvc , refacere acoperis si inlocuit invelitoarea , refacere fatade si instalatii in intregime .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454000-4 - Lucrari de restructurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 793, 048RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
durata executiei
5%
Descriere:
3.
programul calitatii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4609 Denumirea: REABILITARE SPATII DE INVATAMANT CORP L-ANEFS
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALCONS ENGINEERING SRL
Adresa postala: STR.THEODOR SPERANTIA NR.98BLOC S 28AP 46 ET.4 SC 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030938, Romania, Tel.021 32 111 32
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1793048.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleos nr.6 sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul tehnic achizitii si Of.juridic - ANEFS
Adresa postala: Constantin Noica nr.140 sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060087, Romania, Tel.3164107-205
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2009 10:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer