Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare spatii verzi bulevardul A.I.Cuza, municipiul Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
937.028 RON

Castigatorul Licitatiei: CAFMIN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 46577/30.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare spatii verzi bulevardul A.I.Cuza, municipiul Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: municipiul Slatina
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acestui contract il reprezinta executarea lucrarilor suplimentare la contractul de executie lucrari Reabilitare spatii verzi bulevardul A.I.Cuza, municipiul Slatina, lucrari care se vor executa conform dispozitiei de santier si a antemasuratorilor elaborate de proiectantul lucrarii si care fac parte integranta din documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112700-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
937, 028.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25846 Denumirea: Reabilitare spatii verzi bulevardul A.I.Cuza, municipiul Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 10/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAFMIN S.R.L.
Adresa postala: Str.Aleea Muncii, BL.FA24, sc.C, ap.9, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230016, Romania, Tel.0744321933, Email: [email protected], Fax: 0249431696
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1076000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 937028.32 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare Contestatii
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic - Contencios
Adresa postala: Str. Mihail Kogalniceanu nr.1, Slatina, jud. OLT, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249 439377, Fax: 0249 431708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2008 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer