Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare statie de epurare si introducerea treptei de epurare tertiara ?localitatea Poarta Alba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.541.400 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea Passavant Roediger GmbH - S.C. Geomarco Construct S.R.L. - S.C. Grup Romet S.A.
Anunt de atribuire numarul 112270/11.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116055
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala:  Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900590, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. 0040241664046, In atentia:  Stelian BUDES, Sef serviciu A.M.P., Email:  [email protected], Fax:  0040241664046, Adresa internet (URL):  www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare statie de epurare si introducerea treptei de epurare tertiara ?localitatea Poarta Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statia de epurare Poarta Alba
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de Reabilitare la statia de epurare si introducerea treptei de epurare tertiara ?localitatea Poarta Alba
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 541, 399.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S235-358906din03.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CL 12 Denumirea: Reabilitare statie de epurare si introducerea treptei de epurare tertiara ?localitatea Poarta Alba
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2011
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Passavant Roediger GmbH - S.C. Geomarco Construct S.R.L. - S.C. Grup Romet S.A.
Adresa postala:  Kinzingheimer Weg 104-106, Localitatea:  Hanau, Cod postal:  63450, Germany, Tel. 004961813090, Fax:  00496181309111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34759951.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28541399.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Nu este cazul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Trbunalul Constanta, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Traian nr. 31, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0040241551345, Fax:  0040241619628, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al S.C. RAJA S.A.
Adresa postala:  Strada Calarasi 22-24, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900590, Romania, Tel. 0040241664046, Email:  [email protected], Fax:  0040241664046, Adresa internet (URL):  www.rajac.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2011 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer