Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitare strada Principala, sat Maguri-Racatau, comuna Maguri Racatau, Judetul Cluj"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.200 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CARPATEC SYSTEM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 84585/08.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 69861
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Maguri Racatau (Primaria Maguri Racatau)
Adresa postala: MAGURI RACATAU NR 88, Localitatea: Maguri-Racatau, Cod postal: 407365, Romania, Punct(e) de contact: PRIGOANA PETRU, Tel.0264334433, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitare strada Principala, sat Maguri-Racatau, comuna Maguri Racatau, Judetul Cluj"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA MAGURI-RACATAU
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE STRADA PRINCIPALA IN SAT mAGURI-rACATAU PRIN PIETRUIRE, COMPACTARE, PLOMBARE CURATARE SANTURI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45233160-8-Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)
45233229-0-Lucrari de intretinere a acostamentelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: REABILITARE STRADA PRINCIPALA, SAT MAGURI-RACATAU
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CARPATEC SYSTEM S.R.L
Adresa postala: STR. FERICIRII NR. 33, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400217, Romania, Tel.0264 484 771, Email: [email protected], Fax: 0264 590 146
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primariei Comunei Maguri-Racatau
Adresa postala: str. Principala, nr. 88, Localitatea: Maguri-Racatau, Cod postal: 407365, Romania, Tel.0264334433, Email: [email protected], Fax: 0264334433
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2009 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer