Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare termica a blocurilor:Bloc 51,sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A,sc A+B sos Pantelimon 291A,,Bloc 47,sc.A,C,D sos.Pantelimon 258, Bloc 47, sc.E sos. Pantelimon 258,Bloc 47, sc.B din sos. Pantelimon 258,Bloc 5 Aleea Pantelimon 13


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.131.846 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMCO SYSTEM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143571/13.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141718
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Istrate, Tel. +40 0212524446, Email: vas[email protected], Fax: +40 0212524446, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare termica a blocurilor: Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A, sc A+B sos Pantelimon 291A, ,Bloc 47, sc.A, C, D sos.Pantelimon 258, Bloc 47, sc.E sos. Pantelimon 258, Bloc 47, sc.B din sos. Pantelimon 258, Bloc 5 Aleea Pantelimon 13
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245 Bl. 9A, sc A+B sos Pantelimon 291A, Bl. 47, sc.A, C, D Pantelimon 258, Bl. 47, sc.EPantelimon 258, Bl. 47, sc.B dinPantelimon 258, Bl. 5 Aleea Pantelimon 13
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare termica a Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A, sc A+B sos Pantelimon 291A, Bloc 47, sc.A, C, D sos.Pantelimon 258, Bloc 47, sc.E sos. Pantelimon 258, Bloc 47, sc.B din sos. Pantelimon 258, Bloc5 Aleea Pantelimon 13.Lucrarile de reabilitarea termica a celor doua blocuri mentionate constau in izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tamplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 131, 845.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S193-158259din15.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 71107 Denumirea: Reabilitare termica a blocurilor: Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A, sc A+B sos Pantelimon 291
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMCO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Theodor Pallady, Nr.50, Lotul II, C21 Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032266, Romania, Tel. 031/4100052, Email: [email protected];[email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 031/4100050, Adresa internet (URL): www.romcosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7306000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5131845.62 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti-Directia Juridica
Adresa postala: Strada Chiristigiilor nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Tel. +40 213104642, Fax: +40 0218900745
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer