Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare termica blocuri de locuinte Etapa 2 (inclusiv P.T.)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.534.795 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANS BACO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 83462/02.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 69452
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Str.MARESAL AVERESCU nr.2, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220131, Romania, Punct(e) de contact: LAURA SAMAN, Tel.0252/314379, Email: [email protected], Fax: 0252/316317, Adresa internet (URL): www.primaria-dts.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare termica blocuri de locuinte Etapa 2 (inclusiv P.T.)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Drobeta Turnu Severin, cele 15 locatii specificate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
etapa I: elaborarea proiectului de executie (fazele PAC, PT, CS, DE)etapa a II-a: verificarea tehnica a proiectului de executieetapa a III-a: executia lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45443000-4 - Lucrari de fatade (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 534, 795RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere:
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
25%
Descriere:
3.
Proceduri tehnice de executie
25%
Descriere:
4.
Programul de asigurare a calitatii
10%
Descriere:
5.
Planul propriu de protectie a mediului
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20071 Denumirea: REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE-ETAPA II
V.1) Data atribuirii contractului 9/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala: Str.Topolnitei, Nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220214, Romania, Tel.0252-312755, Email: [email protected], Fax: 0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11695636.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11534795.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200134, Romania, Tel.40 251 418568, Email: [email protected], Fax: 40 251 415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic Primaria Drobeta Tr. Severin
Adresa postala: str. Maresal Averescu nr. 2, Localitatea: Drobeta Tr. Severin, Cod postal: 220131, Romania, Tel.0252314379, Email: [email protected], Fax: 0252325262
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2009 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer