Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare termica si mansarda bloc F8


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
682.696 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. UNICAT CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 2638/16.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel.0233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Ordine si siguranta publica- Constructii si amenajari teritoriale- Protectie sociala- Recreere, cultura si religie- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare termica si mansarda bloc F8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: P. Neamt - b-dul Traian nr. 96
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Bloc in forma de "L", cladirea I are suprafata construita de cca. 414 mp, cladirea II are suprafata construita de cca. 207, 0 mp.Regimul de inaltime : P+4E, Hlibera +2, 57 m, acoperisul este tip sarpanta de beton cu invelitoare din tigle de ceramica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45260000-7 - Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
682, 696RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Garantia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22031 Denumirea: Reabilitare termica si mansarda bloc F8 ( Maratei)
V.1) Data atribuirii contractului 4/17/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. UNICAT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str. Burebista nr. 1B, Localitatea: P. Neamt, Cod postal: 610186, Romania, Tel.0233/ 231653, Fax: 0233/210284
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 682696.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/ 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda , nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Fax: 0234/514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria P. Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 8, Localitatea: P. Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel.0233/218991, Email: [email protected], Fax: 0233/215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2007 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer