Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE ZONA PIETONALA CENTRALA SI ILUMINAT ARHITECTURAL IN MUNICIPIUL VASLUI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.344.421 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC UTI INSTAL Construct SA - lider asociere - SC Condacia Botosani - SC SZD Electro Cluj Napoca
Anunt de atribuire numarul 115196/14.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 108696
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VASLUI
Adresa postala:  Strada Spiru Haret, nr. 2, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730139, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Municipiului Vaslui, Tel. 0235-310999, In atentia:  Vasilescu Petronela, Email:  [email protected], Fax:  0235-315946, Adresa internet (URL):  www.primariavaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE ZONA PIETONALA CENTRALA SI ILUMINAT ARHITECTURAL IN MUNICIPIUL VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE REABILITARE ZONA PIETONALA CENTRALA SI ILUMINAT ARHITECTURAL IN MUNICIPIUL VASLUI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233260-9 - Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
31527200-8-Iluminat exterior (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 344, 420.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Garantia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10462 Denumirea: Reabilitare zona pietonala centrala si iluminat arhitectural in Municipiul Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 4/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC UTI INSTAL Construct SA - lider asociere - SC Condacia Botosani - SC SZD Electro Cluj Napoca
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei nr. 107 A, corp C1, et 2, cam 13, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041303, Romania, Tel. 031-4079299, Email:  [email protected], Fax:  021-3167584, Adresa internet (URL):  www.uti.eu.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10250748.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8344420.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?Sub-domeniul: Centre urbane
VI.2) Alte informatii
Datorita volumului mare a fisierului: ?piese desenate?, respectiv a proiectului tehnic aferent lucrarii, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic interesat, pe CD-?Proiectul tehnic?, ca urmare a unei solicitari scrise in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui - Sectia Comerciala
Adresa postala:  STR Stefan cel Mare, nr.54, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730204, Romania, Tel. 0235-311032, Email:  [email protected], Fax:  0235-312432
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Investiti Achizitii Publice
Adresa postala:  Strada Spiru Haret nr.2, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730139, Romania, Tel. 0235-310999, Email:  [email protected], Fax:  0235-315946, Adresa internet (URL):  www.primariavaslui.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2011 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer