Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.901.861 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RELIANS CORP SRL
Anunt de atribuire numarul 58437/18.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 45121
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Chiru, Tel.0230-212696, interior 167, In atentia: Rodica Mihalescu, Email: [email protected], Fax: 0230-520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cetatea de Scaun a Suceveisi sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea celei de-a II-a parti a documentatiei tehnico-economice (revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic si Detalii De Executie) in vederea accesarii Fondurilor Structurale pentru realizarea proiectului Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71200000-0 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)
79400000-8-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 901, 860.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
51%
Descriere:
2.
Oferta tehnica
49%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34522 Denumirea: REABILITAREA CETATII DE SCAUN A SUCEVEI SI A ZONEI DE PROTECTIE A ACESTEIA
V.1) Data atribuirii contractului 9/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RELIANS CORP SRL
Adresa postala: str. Popauti nr. 2-4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700547, Romania, Tel.0232258425, Fax: 0232230274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2553000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1901860.80 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 25
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
25% din valoarea contractului va fi indeplinita de catre Institutul National al Monumentelor Istorice Bucuresti, care este subcontractant, conform acordului preliminar de subcontractare nr. 1152/12.09.2008
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava - Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230.216.321, Email: [email protected], Fax: 0230.524.022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiulu Suceava - Serviciul Contencios Administrativ
Adresa postala: B-dul 1 Mai nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230.212.696, Email: [email protected], Fax: 0230.520.593, Adresa internet (URL): www.rpimariasv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2008 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer