Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului - Zona Pilot A, incadrata de Calea Victoriei, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Splaiul Independentei si Strada Lipscani - Pachet 3 - Amenajari Stradale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.471.870 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRADINARIU IMPORT - EXPORT SRL
Anunt de atribuire numarul 119349/14.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 111489
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului - Zona Pilot A, incadrata de Calea Victoriei, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Splaiul Independentei si Strada Lipscani- Pachet 3 - Amenajari Stradale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Bucurestiului - Zona Pilot A, incadrata de Calea Victoriei, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Splaiul Independentei si Strada Lipscani- Pachet 3 - Amenajari Stradale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233160-8 - Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 471, 869.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 424 Denumirea: Reab infrastructurii de baza in Centrul Istoric al Buc. - Pachet 3 - Amenaj Stradale
V.1) Data atribuirii contractului 7/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRADINARIU IMPORT - EXPORT SRL
Adresa postala:  Str. Chiciurei, nr. 47, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031872, Romania, Tel. 021.344.14.89, Fax:  021.344.14.92
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5147548.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4471869.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti sectia a VI a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021/ 4083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridic
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021-305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021-305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2011 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer