Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (executie)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.890.200 RON

Castigatorul Licitatiei: TEL DRUM S.A.
Anunt de atribuire numarul 141793/05.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141441
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiova, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (executie)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Reabilitare infrastructurii rutiere din zona de Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (executie)?, conform Proiectului tehnic aprobat si caiet de sarcini nr. 123024/27.09.2012, care cuprinde urmatoarele: - Reabilitare si modernizare str. Caracal, amplasament cuprins intre str. Alexandru Macedonschi si Bd-ul Decebal;
- Reabilitare si modernizare str. Bariera Valcii, tronsonul cuprins intre str. Toamnei si centura de ocolire a orasului;
- Reabilitare si modernizare str. Raului, amplasata intre str. Brestei si bd-ul Nicolae Romanescu;Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 2.950.086, 90 lei, care reprezinta 5% din cap.1 si cap.4 al Devizului general.Precizare: Contractul a fost castigat deAsocierea SC TEL DRUM S.A. - SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL- SC IMOB LUX CONSTRUCT SRL - SC GARDEN CENTER GRUP SRL, prin liderul de asociere SC TEL DRUM S.A.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45233162-2-Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 890, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S027-041640din07.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 160722 Denumirea: Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala: Str.Libertatii nr.458 bis, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140102, Romania, Tel. 0247316976, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0247316977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62425877.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39890200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona din nord-vest a polului de crestere Craiova in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova, cod SMIS 38384, prin Programul Operational Regional 2007? 2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor?poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr.44, care va include, obligatoriu, si urmatoarele clauze: toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in asociatie/consortiu pe intreaga durata a contractului. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.2.In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova, Directia Juridica
Adresa postala: str. A. I. Cuza, nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 17:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer