Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea instalatiilor de alimentare cu apa, hidranti, canalizare, incalzire si gaze


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.379.157 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Anunt de atribuire numarul 12377/01.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 42703
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02544/B1
Adresa postala: Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, Voluntari, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Punct(e) de contact: Popa Daniela, Tel.2083855, In atentia: Popa Daniela, Email: [email protected], Fax: 2083839
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea instalatiilor de alimentare cu apa, hidranti, canalizare, incalzire si gaze
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Imobil situat in Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea instalatiilor de alimentare cu apa, hidranti, canalizare, incalzire si gaze la un imobil situat in Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 379, 157.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25524 Denumirea: Contract de lucrari de reabilitare a inst. de alim. apa, hidranti, canalizare, incalzire si gaze
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Adresa postala: Sos. Stefanesti nr. 6-8, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021.240.40.41, Email: [email protected], Fax: 021.240.40.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1379157.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 107-117, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.3323564, Email: [email protected], Fax: 3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii - UM02544/B1
Adresa postala: Str. Erou Iancu Nicolae nr. 156, Voluntari, jud. Ilfov, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.2034119, Email: [email protected], Fax: 2034176
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2008 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer